CBBS pokrenuo inicijativu za jaču internacionalizaciju europskih malih i srednjih poduzeća
hren

CBBS pokrenuo inicijativu za jaču internacionalizaciju europskih malih i srednjih poduzeća

Tvrtka CBBS iz Zagreba pokrenula je zajedno sa sajamskim udruženjima CEFA i CENTREX, novu inicijativu za iskorak malih i srednjih poduzeća na strana tržišta.

Memorandum o razumijevanju između srednjo-jugoistočno europskih sajamskih udruženja CEFE i CENTREXA, te konzultantsko-lobističke tvrtke CBBS su temelj i mogućnost za povećanje regionalne potpore malom i srednjem poduzetništvu, pri izlasku na nova svjetska i europska tržišta.

“Većina izlagača, posjetitelja i partnera koji sudjeluju u sajamskim događanjima su mala i srednja poduzeća. Mi također predlažemo Europskoj komisiji (DG Entreprise and Industry) da se sajamska industrija u Europi prepozna kao važna platforma i podrška za budući rast, razvoj i jaču internacionalizaciju europskih malih i srednjih poduzeća na tržištima Europe i svijeta.” rekao je CEO tvrtke CBBS, Berislav Čižmek.

CEFA, CENTREX i CBBS sudjelovali su u javnim konzultacijama DG Entreprisea and Industry u Bruxellesu, pod nazivom Small Business, Big World; a new partnership to support greater, faster and more efficient internationalization of European SMEs.

CEFA i CENTREX su sajamska udruženja čije članice organiziraju više od 1.000 sajamskih i drugih događanja, a predstavljaju sajamsku industriju u 16 zemalja, koje imaju zajedno više od 200 milijuna stanovnika.

Članice CEFA i CENTREX udruženja dolaze iz sljedećih europskih zemalja: EU članice su Austrija, Bugarska, Njemačka, Mađarska, Italija, Poljska, Rumunjska, Slovenija, kao i buduća članica EU Hrvatska. Zemlje kandidati za članstvo u EU su Makedonija i Crna Gora. Tu su i potencijalni kandidati za EU su Albanija, Bosna i Hercegovina i Srbija, te zemlje izvan EU – Moldavija i Ukrajina.

Informacije i prezentacije:

Press release o SME Memorandumu i zajedničkoj inicijativi CBBS-a, CEFE and CENTREXA, srpanj, 2011 – PDF

Press release o suradnji CBBS-a, CENTREXA and IEE na promociji europske sajamske industrije i suradnji na EU projektima, studeni, 2010 PDF – PDF

Prezentacija Berislav Čižmek, CBBS, SMEs and Trade Fair Industry (UFI European Day, Bruxelles, ožujak, 2009) – PDF

 

Članstvo:

UFI
The Global Association of the Exhibition Industry
CEFA

Cross Border Associates
SEAP
Society of European Affairs Proffesionals
HDL
Hrvatsko društvo lobista
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca

Kontaktirajte nas

CBBS d.o.o.
10 000 Zagreb, Kozarčaninova 2 - HR
Telefon: + 385 1 2304 001
Fax: + 385 1 2301 280
Skype: berislav.cizmek
E mail: ceo@cbbs.hr, cbbs@email.t-com.hr
linkdin

Izbornik
×
IZBORNIK