CBBS – Studije i prezentacije
hren

CBBS – Studije i prezentacije

Za svoje partnere i klijente CBBS – Management Consulting & Business Building Co. priprema razvojne studije i koncepte, kao i različita marketinška istraživanja.

Svoje rezultate i radove često predstavlja na sastancima, radionicama i međunarodnim konferencijama.

Na ovoj stranici možete naći neke od radova:

1. Marketinške studije

 • Marketinška studija CEFA – Your Gateway to Central and SE Europe (u suradnji sa sajamskim udruženjem CEFA), o tržištu i sajamskoj industriji zemalja srednje i jugoistočne Europe, 2009.
  Preuzmi studiju
 • Istraživanje i studija o trendovima svjetske sajamske industrije How will the Future of the Exhibition Industry look like, napravljena temeljem provedenog istraživanja na uzorku top – managementa članica udruženja UFI – Svjetskog sajamskog udruženja, 2006.
  Preuzmi studiju

2. Prezentacije i predavanja

 • Sajamska industrija i SME sektor – konferencija UFI (Svjetsko sajamsko udruženje) u Bruxellesu, 2009.
  Preuzmi prezentaciju
 • Sajamska industrija i EU – konferencija UFI (Svjetsko sajamsko udruženje) u St. Petersburgu, 2008.
  Preuzmi prezentaciju
 • Sajamska industrija u srednjoj i istočnoj Europi – konferencija UFI (Svjetsko sajamsko udruženje) u St. Petersburgu, 2008.
  Preuzmi prezentaciju
 • Trendovi u svijetu sajmovanja – predavanje i prezentacija za gospodarstvenike Međimurja u Čakovcu, 2009.
  Preuzmi prezentaciju

3. Istraživanja i ankete

 • Istraživanje “Sajamska industrija i internacionalizacija malih i srednjih poduzeća”. Tvrtka CBBS je pokrenula i provela u lipnju/srpnju 2012. godine istraživanje i anketu s temom o internacionalizaciji malih i srednjih poduzeća u Europi.
  Saznaj više i preuzmi prezentaciju

Članstvo:

UFI
The Global Association of the Exhibition Industry
CEFA

Cross Border Associates
SEAP
Society of European Affairs Proffesionals
HDL
Hrvatsko društvo lobista
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca

Kontaktirajte nas

CBBS d.o.o.
10 000 Zagreb, Kozarčaninova 2 - HR
Telefon: + 385 1 2304 001
Fax: + 385 1 2301 280
Skype: berislav.cizmek
E mail: ceo@cbbs.hr, cbbs@email.t-com.hr
linkdin

Izbornik
×
IZBORNIK