“Croatia meets Hungary” – početak prekogranične suradnje vodećih centara zdravstvenog turizma Heviza i Krapinskih Toplica
hren

“Croatia meets Hungary” – početak prekogranične suradnje vodećih centara zdravstvenog turizma Heviza i Krapinskih Toplica

CBBS, konzultantsko  – EU lobistička  tvrtka iz Zagreba i mađarska konzultantska tvrtka HETFA uspješno su pokrenuli suradnju vodećih centara zdravstvenog turizma iz Podunavlja: Općine Krapinske Toplice (Hrvatska) i Grada Heviza (Mađarska).

Početak suradnje obilježen je na prvom zajedničkom sastanku koji je održan u mađarskom gradu Hevizu 25. kolovoza 2015. između načelnika Krapinskih Toplica gospodina Ernest Svažića i gradonačelnika grada Heviza, gospodina Gabora Pappa.

Oba partnera, uz potporu svojih savjetnika (HETFA) i lobističkih partnera (CBBS), su raspravljali o raznim temama od zajedničkog interesa: inovativni koncepti i poslovni modeli u zdravstvenom/welness turizmu, urbani razvoj, kulturna i prirodna baština te o suradnji u programima EU fondova za hrvatske i mađarske projekte.

Sljedeći zajednički sastanak planira se održati u Krapinskim Toplicama do kraja 2015. godine kako bi nastavili s radom na konkretnim projektima od međusobnog interesa.

meetingheviz

Slika sa zajedničkog sastanka u Hevizu, 25.8.2015., na slici (sjede s desna): dr Friderika Mike, Gabor Papp, Ernest Svažić, Berislav Čižmek

Članstvo:

UFI
The Global Association of the Exhibition Industry
CEFA

Cross Border Associates
SEAP
Society of European Affairs Proffesionals
HDL
Hrvatsko društvo lobista
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca

Kontaktirajte nas

CBBS d.o.o.
10 000 Zagreb, Kozarčaninova 2 - HR
Telefon: + 385 1 2304 001
Fax: + 385 1 2301 280
Skype: berislav.cizmek
E mail: ceo@cbbs.hr, cbbs@email.t-com.hr
linkdin

Izbornik
×
IZBORNIK