Novosti
hren

Novosti

Tecnalia i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) pokrenuli poslovnu suradnju

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) iz Zagreba pokrenuo poslovnu suradnju s partnerima iz Španjolske. Konzultantsko – lobistička tvrtka CBBS je tijekom 2013. godine uspješno lobirala u procesu povezivanja španjolske tvrtke Tecnalia Research & Innovation, koja je jedan od važnijih europskih centara za istraživanje i inovacije i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) iz Zagreba, te pokretanju njihove poslovne suradnje.

Više...

Pokretanje zajedničke suradnje u Gruziji

CBBS, kao konzultantsko – lobistička tvrtka, član Svjetskog sajamskog udruženja – UFI sa sjedištem u Parizu i regionalnog udruženja sajmova srednje i jugoistočne Europe – CEFA, uspješno je surađivala s tvrtkom Expo Georgia, vodećim sajmom u Gruziji, na internacionalizaciji poslovanja i pokretanju strateških partnerstava, u razdoblju 2012/2013.

Više...

CBBS proveo istraživanje Nove poslovne mogućnosti nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 1.7.2013

Tvrtka CBBS je pokrenula i provela u lipnju/srpnju 2013. godine istraživanje i anketu “Nove poslovne mogućnosti nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 1.7.2013.”.

Naše istraživanje smo pokrenuli na online istraživačkom portalu SurveyMonkey, koji se pokazao kao odličan marketing online alat za prikupljanje povratnih informacija i komentara naših partnera.

Više...

Svjetska sajamska industrija najavljuje ekonomski rast i oporavak gospodarstva

Konzultantsko – lobistička tvrtka CBBS iz Zagreba, koja je članica svjetskog sajamskog udruženja – UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) iz Pariza, sudjelovala je u istraživanju UFI-ja pod nazivom 11th Global Exhibition Barometer, koje je o trendovima u svjetskoj sajamskoj industriji provedeno tokom mjeseca lipnja 2013. godine.

Cilj istraživanja bio je da se pokažu kakvi su današnji trendovi u sajamskom poslovanju na globalnoj razini, imajući u prvom redu u vidu ekonomske pokazatelje i utjecaj krize na poslovanje sajamskih organizatora u svijetu.

Više...

Međunarodna konferencija IZVOZ – MOTOR RAZVOJA

S ciljem jačanja i razvoja internacionalizacije SME sektora u Hrvatskoj i zemljama regije, posebno putem međunarodnih sajamskih priredbi i konferencija, u Zagrebu je u petak 22.3. 2013, u hotelu Westin uspješno održana međunarodna konferencija IZVOZ – MOTOR RAZVOJA: Sajamska industrija u funkciji rasta izvoza i internacionalizacije poslovanja, koju su zajednički organizirali CBBS – konzultantsko-lobistička tvrtka iz Zagreba i poslovni B2B časopis – Suvremena trgovina, a suorganizatori su bili udruženje njemačka zaklada Konrad Adenauer Stiftung i think thank Zagrebačka inicijativa.

Više...

Zatvoren EU projekt „Probuđena kulturna baština“ u Jastrebarskom

Dana 28.3. 2013. godine u Jastrebarskom je službeno zatvoren projekt „Probuđena kulturna baština“ u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, a putem kojeg je obnovljeno pet kulturno-povijesnih objekata na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

CBBS d.o.o. je sudjelovao u samom pokretanju i pripremi projekta u Jastrebarskom, te stvaranju konzorcija za IPA sredstva u projektu prekogranične suradnje 2010. godine, koji je bio prijavljen u okviru Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013,

Više...

CBBS na godišnjoj Skupštini HDL-a na Ekonomskom fakultetu 27.3.2013.

Berislav Čižmek, CEO konzultantsko – lobističke tvrtke CBBS, sudjelovao je na redovnoj godišnjoj Skupštini HDL-a (Hrvatskog društva lobista), koja je održana dana 27.3.2013. godine u Vijećnici Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U okviru Skupštine je usvojen godišnji izvještaj i financijski izvještaj HDL-a za 2012. godinu, a raspravljalo se i o drugim aktualnim temama. Između ostaloga, predmetom rasprave bila je regulacija struke, profesionalizacija te iznošenje ideja i prijedloga za buduće aktivnosti HDL-a.

Više...

Članstvo:

UFI
The Global Association of the Exhibition Industry
CEFA

Cross Border Associates
SEAP
Society of European Affairs Proffesionals
HDL
Hrvatsko društvo lobista
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca

Kontaktirajte nas

CBBS d.o.o.
10 000 Zagreb, Kozarčaninova 2 - HR
Telefon: + 385 1 2304 001
Fax: + 385 1 2301 280
Skype: berislav.cizmek
E mail: ceo@cbbs.hr, cbbs@email.t-com.hr
linkdin

Izbornik
×
IZBORNIK