Tecnalia i CBBS pokrenuli poslovnu suradnju na transferu znanja i tehnologije
hren

Tecnalia i CBBS pokrenuli poslovnu suradnju na transferu znanja i tehnologije

Konzultantsko-lobistička tvrtka CBBS potpisala je u srpnju 2014. godine partnerski sporazum o poslovnoj suradnji sa španjolskom tvrtkom Tecnalia Research & Innovation,  jednim od važnijih europskih centara za istraživanje i inovacije, sa ciljem unapređenja razmjene znanja i iskustava na području transfera tehnologije, razvoja i komercijalizacije inovacija te sudjelovanja u EU projektima i korištenju fondova EU u Hrvatskoj i zemljama JI Europe.

Tecnalia Research & Innovation, kao ugledna tvrtka za istraživanje i razvoj, ubraja se među vodeće europske istraživačke tvrtke. Prisutna je na 21 lokaciji i ima oko 4000 klijenata u cijelom svijetu, a u 2012. godini uspješno je surađivala sa 250 španjolskih i svjetskih/ europskih tvrki, na više od 400 razvojno-istraživačkih projekata.

U 2014/2015. godini očekuju se prve zajedničke aktivnosti španjolskih i hrvatskih partnera uz podršku konzultantsko-lobističke tvrtke CBBS te uključivanje i drugih partnera javnog i privatnog sektora iz Hrvatske, Španjolske i ostalih europskih zemalja.

Članstvo:

UFI
The Global Association of the Exhibition Industry
CEFA

Cross Border Associates
SEAP
Society of European Affairs Proffesionals
HDL
Hrvatsko društvo lobista
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca

Kontaktirajte nas

CBBS d.o.o.
10 000 Zagreb, Kozarčaninova 2 - HR
Telefon: + 385 1 2304 001
Fax: + 385 1 2301 280
Skype: berislav.cizmek
E mail: ceo@cbbs.hr, cbbs@email.t-com.hr
linkdin

Izbornik
×
IZBORNIK