CBBS uspješno lobirao za hrvatske i mađarske gradove
hren

CBBS uspješno lobirao za hrvatske i mađarske gradove

Konzultantsko – EU lobistička tvrtka CBBS je uspješno lobirala i podržala kandidaturu grada Umaga (Hrvatska) za naslov: „European Town of Sport 2018“ kao i  zajedničku kandidaturu  hrvatskih i mađarskih partnera za naslov: „European Community of Sport/Europska regija sporta 2018“ (hrvatski gradovi/općine: Belišće, Valpovo, Bizovac, Petrijevci i mađarski gradovi: Šikloš, Harkany) pod nazivom „Slavonia & Baranya“, kod udruženja ACES Europe (Europski gradovi sporta) iz Bruxellesa.

ACES Europe, udruženje sportskih gradova Europe, koje promovira EU programe usmjerene sportu i fizičkoj aktivnosti te dodjeljuje naslov „Europski gradovi sporta“ i konzultantsko – EU lobistička tvrtka iz Zagreba planiraju surađivati na novim kandidaturama iz Hrvatske i zemalja JI Europe za naslov: „Europski grad sporta“ i članstvo u udruženju ACES Europe.

 

Posjet Komisije za evaluaciju kandidature europskog udruženja ACES Europe hrvatskim i mađarskim gradovima/općinama (Općina Petrijevci, travanj 2017. godine)

Posjet Komisije za evaluaciju kandidature europskog udruženja ACES Europe hrvatskim i mađarskim gradovima/općinama (Općina Petrijevci, travanj 2017. godine)

Članstvo:

UFI
The Global Association of the Exhibition Industry
CEFA

Cross Border Associates
SEAP
Society of European Affairs Proffesionals
HDL
Hrvatsko društvo lobista
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca

Kontaktirajte nas

CBBS d.o.o.
10 000 Zagreb, Kozarčaninova 2 - HR
Telefon: + 385 1 2304 001
Fax: + 385 1 2301 280
Skype: berislav.cizmek
E mail: ceo@cbbs.hr, cbbs@email.t-com.hr
linkdin

Izbornik
×
IZBORNIK