CBBS podržao međunarodni konzorcij na javnom natječaju za Most Pelješac
hren

CBBS podržao međunarodni konzorcij na javnom natječaju za Most Pelješac

CBBS je uspješno podržao međunarodni građevinski konzorcij, u vremenu od kolovoza 2016. do ožujka 2017. godine, kao jednog od dvanaest ponuđača, koji su sudjelovali u preliminarnoj fazi sakupljanja ponuda za projekt: Most Pelješac, koji je raspisala tvrtka Hrvatske ceste d.d.

Naši partneri će biti pozvani na sudjelovanje u završnom krugu javnog natječaja s osam drugih ponuđača, koji su u potpunosti ispunili uvjete javnog natječaja i koji će moći sudjelovati na završnom natječaju, koji će biti objavljen u lipnju 2017. godine.

Europska komisija će financijski poduprijeti projekt Most Pelješac iznosom od 420 milijuna EUR-a (što predstavlja 85% ukupne vrijednosti projekta bez PDV-a), prema ugovoru potpisanom u Bruxellesu 7. lipnja 2017. godine, između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije.

Članstvo:

UFI
The Global Association of the Exhibition Industry
CEFA

Cross Border Associates
SEAP
Society of European Affairs Proffesionals
HDL
Hrvatsko društvo lobista
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca

Kontaktirajte nas

CBBS d.o.o.
10 000 Zagreb, Kozarčaninova 2 - HR
Telefon: + 385 1 2304 001
Fax: + 385 1 2301 280
Skype: berislav.cizmek
E mail: ceo@cbbs.hr, cbbs@email.t-com.hr
linkdin

Izbornik
×
IZBORNIK