CBBS postao član međunarodnog CBA Global Network (Cross Border Associates)
hren

CBBS postao član međunarodnog CBA Global Network (Cross Border Associates)

CBBS se priključio CBA Global Network (Cross Border Associates), mreži provjerenih eksperata i poslovnih savjetnika za prekogranične transakcije. CBA network trenutačno okuplja 141 savjetnika raspoređenih u 111 gradova u 78 zemalja širom svijeta.

Cross Border Associates (CBA) je jedna od najjačih mreža globalnih poslovnih i poreznih savjetnika, eksperata i poduzetnika usmjerenih na cross border (prekogranične) transakcije i projekte.

CBA mreža i partneri pomažu svojim klijentima zahvaljujući znanju, globalnoj mreži i bogatom iskustvu u različitim poslovnim transakcijama na međunarodnom tržištu kao što su: prodaja/kupnja tvrtki, prijenos vlasništva, transfer tehnologije, JV (zajednički) projekti, akvizicije i spajanja, strane investicije i drugi oblici prekograničnih transakcija i poslovanja.

Članstvo:

UFI
The Global Association of the Exhibition Industry
CEFA

Cross Border Associates
SEAP
Society of European Affairs Proffesionals
HDL
Hrvatsko društvo lobista
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca

Kontaktirajte nas

CBBS d.o.o.
10 000 Zagreb, Kozarčaninova 2 - HR
Telefon: + 385 1 2304 001
Fax: + 385 1 2301 280
Skype: berislav.cizmek
E mail: ceo@cbbs.hr, cbbs@email.t-com.hr
linkdin

Izbornik
×
IZBORNIK