CBBS na okruglom stolu o prijenosu vlasništva
hren

CBBS na okruglom stolu o prijenosu vlasništva

CBBS, konzultantsko – lobistička tvrtka iz Zagreba, specijalizirana za strateška partnerstva, akvizicije i lobiranje na nacionalnoj i EU razini sudjelovala je 9.4.2015. na okruglom stolu: „Kako potaknuti vlasnike malih i srednjih poduzeća na pravovremenu pripremu za business transfer?“ o prijenosu vlasništva koji je organizirao CEPOR (Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća).

Okrugli stol je bio organiziran u okviru EU projekta: BTAR – Business Transfer Awareness Raising i okupio je glavne stakeholdere u procesu prijenosa vlasništva i prodaje poduzeća od nadležnih mimistarstava, komora, SME udruženja, financijskih institucija, savjetničkih tvrtki, kao i predstavnika SME sektora.

Članstvo:

UFI
The Global Association of the Exhibition Industry
CEFA

Cross Border Associates
SEAP
Society of European Affairs Proffesionals
HDL
Hrvatsko društvo lobista
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca

Kontaktirajte nas

CBBS d.o.o.
10 000 Zagreb, Kozarčaninova 2 - HR
Telefon: + 385 1 2304 001
Fax: + 385 1 2301 280
Skype: berislav.cizmek
E mail: ceo@cbbs.hr, cbbs@email.t-com.hr
linkdin

Izbornik
×
IZBORNIK